تعطیل است

به قول حسین پناهی:
می دانی ، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی
"تـعطیــل است"
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی، دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی، در دلـت بخنــدی به تمام افـکاریکه پشت شیشهء ذهنت صف کشیده اند، آن وقت با خودت بگویـی :
بگذار منتـظـر بمانند ....

/ 0 نظر / 13 بازدید