جشن سده مبارکباد


حکیم عمر خیام در کتاب نوروزنامه می نویسد: ((هر سال تا به امروز جشن سده را پادشاهان نیک عهد در ایران و توران به جای می آورند،...))


درود برتمامی دوستداران ایران زمین

جشن سده این آیین باقی مانده از نیاکانمان برهمه دوستان فرخنده باد

/ 1 نظر / 15 بازدید
arisan

سلام این جشن در استان کرمان با شکوهی خاصی برگزار میشود در این جشن زرتشیان وبسیاری از افراد دیگر حضور دارند وبرای برگزاری ان هزینه بسیاری متحمل میشوند