یادش بخیر....

یادش بخیر، پشت دفترای قدیمی مدرسه؛ادمک چارخونه روی تخته سیاه"تعلیم وتعلم عبادت است"

*********

یادش بخیر در به در دنبال یکی میگشتیم دفترامونا جلد کنه...

*************     

یادش بخیر دبستان که بودیم هرچی میپرسیدن ونمیتونستیم پاسخ بدیم میگفتیم تاسر اینجا خوندیم

***************

یادش بخیر وقت دبستانی بودیم وسر کلاس گچ تموم میشدخدا خدا میکردیم معلم به ما بگه برو گچ بیار    

******************

یاده اونروزا بخیر   

/ 1 نظر / 17 بازدید