سلام علکم"نگارش 9/9 متوسطه و 2/2پیش هم آمد

آخرین تغییرات در برنامه اصلاح حروف در بخش دریافت جداول اضافه شدن گزارش آمار نتایج قبولی دروس در دفتر امتحانات واقع در بخش صدور و چاپ کارنامه
· اضافه شدن نام پدر در بخش های انتخاب واحد انفرادی و گروهی و همچنین ورود نمرات انفرادی و گروهی
· فایل unit.zip که از واحد آمار گرفته می شود شامل مشخصات مدارس در بخش convert اطلاعات قابل دریافت در سیستم مدرسه میباشد .
· حروف جدید مثل(ل) در سری شناسنامه های ارسالی از سناد گرفته می شود.
· رفع مشکلات گزارش شده در نگارش قبل
· آخرین تغییرات جدول مدارس و مدارس
· آخرین تغییرات در بخش نقل و انتقالات
· فیلد آدرس از سناد دریافت میشود.
تغییرات اعمال شده در سیستم متمرکز:
· رفع اشکال دریافت اسناد اصلاحیه در منطقه(در صورت ارسال سند اصلاحیه به منطقه تا دریافت رمز اصلاحیه امکان اصلاح در مدرسه قفل خواهد بود)
· رفع اشکال در update شدن مجدد سوابق مربوط به فارغ التحصیلان تأیید شده در منطقه هنگام دریافت از مدرسه
· در دریافت اینترنتی اطلاعات تاریخ از بزرگ به کوچک مرتب گردید.
· خطائی که در هنگام ارسال اطلاعات در مدرسه به منطقه وجود داشت وقتی که محاسبه مجدد کارنامه ها انتخاب میشد برطرف شد.
· در سیستم های متمرکز برای دانش آموزان فارغ التحصیل تأیید شده امکان تغییر وضعیت تحصیلی در مشخصات دانش آموز بسته شد.
· شماره ردیف ها در فرم مشخصات فارغ التحصیلان تأیید شده در سیستم متمرکز منطقه با تغییر رشته دوباره از 1 شروع نمی شد که درست شد.
· در صدور تأیید تحصیلی امکان مشخص نمودن به:...... گذاشته شد.
· نکته :بعد از نصب نگارش حتما یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید

/ 1 نظر / 17 بازدید
خلیلی

دستت درد نکنه آقای زارعی