تسلیت

امروز زلزله ای دردناک حوالی بوشهر را لرزاند

وده هاتن از هم وطنان مان را

با هزاران آرزو و عشق و امید برای همیشه با خود برد.

 با ابراز هم دردی با بازماندگان این حادثه،

از خداوند متعال، آرزوی آمرزش و غفران

برای کشته‌شدگان، آرزوی صبر برای بازماندگان

و شفای عاجل برای آسیب دیدگان دارم.

/ 3 نظر / 15 بازدید
عینی

آنچه می خواهیم نیستیم آنچه هستیم نمی خواهیم .آنچه دوست داریم نداریمفآنچه داریم دوست نداریم .اما عجیب است زنده ایم وامیدوار.