مصاحبه شغلی یک مهندس

در پایان مصاحبه شغلی برای استخدام در شرکتی، مدیر منابع انسانی شرکت از مهندس جوان صفر کیلومتر پرسید: « برای شروع کار، حقوق مورد انتظار شما چیست؟» مهندس گفت: «حدود ۷۵۰۰۰ دلار در سال، بسته به اینکه چه مزایایی داده شود.»
مدیر منابع انسانی گفت: «خب، نظر شما درباره ۵ هفته تعطیلی، ۱۴ روز تعطیلی با حقوق، بیمه کامل درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیک و مدل بالا چیست؟» مهندس جوان از جا پرید و با تعجب پرسید: «شوخی می‌کنید؟ » مدیر منابع انسانی گفت: «بله، اما یادت باشه اول تو شروع کردی ! »
روز مهندس برهمه مهندسین ایرانی چه با کار چه بیکار و مخصوصا همکار مبارک!!!
/ 1 نظر / 20 بازدید
اسد اله ورمزیاری

سلام جناب آقای زارعی ممنون ازینکه مارانیز گوشه چشمی نگه کردید امید وارم با قن آوری که درشما سراغ دارم مار انیز داین وادی کمک نمایید.