آخرین تغییرات موجود در نگارش 6/9 دانا

"  نگارش 6/9 سامانه متوسطه (دانا) آمد. "

 

   نگارش  9/6 (91/08/24)

  • ·         آخرین تغییرات جداول سیستم
  • ·         بنا بر نامه صادره از طرف دفتر فن آوری اطلاعات امکان اصلاح در مشخصات فردی دانش آموزان  غیر از پایه اول مجددا در سیستم فعال شده است   .
  • ·         قسمت اصلاح سوابق به صورت زیر تغییر نموده است:

1-در این نگارش تفاوتی بین اصلاح سوابق مربوط به دانش آموزان عادی و یا انتقالی وجود ندارد و هر دو دسته به یک روش عمل خواهند شد .

2-منظور از اصلاح سوابق ،ثبت سابقه جدید ،اضافه و حذف نمودن درسها و یا تغییر نمرات می باشد.

3-هر عمل اصلاحیه ای که برروی یک درس از سابقه دانش آموز انجام میشود در سیستم مدرسه تولید یک سند اصلاحیه که در واقع تقاضانامه ای برای اصلاح آن سابقه است.اگر یک درس انواع اصلاحیه ها را داشته باشد مثلآ چند نمره آن تغییر کند یا گروه آن و ... در هر چند روزی هم که این عمل انجام گیرد در مورد آن درس در سیستم فقط یک سند اصلاحیه تولید خواهد شد.   

4-کاربر سیستم هر گاه به بخش اصلاح سوابق مراجعه کند در مورد یک دانش آموز ،آخرین وضعیت سوابق اصلاح شده را خواهد دید تا دوباره اصلاحات انجام شده را مجدد تکرار نکند ولی این اصلاح سوابق واقعآ در متن اطلاعات واقعی و دائمی سیستم هنوز اعمال نشده است و کار اصلاحیه فقط بصورت صوری و ظاهری نمایش داده میشود لذا اگر کاربر در این مرحله مثلآ اقدام به چاپ کارنامه نماید نتیجه اصلاحات خود را در کارنامه نخواهد دید.

5-برای اعمال اصلاحیه های صورت گرفته در سیستم و ثبت واقعی آنها لازم است تا اسناد اصلاحی تولید شده به منطقه فرستاده شده و منطقه پس از مشاهده هر سند و مطالعه محتوای آن در صورت موافقت با این اصلاحیه برای آن رمزاصلاحیه صادر نماید .ارسال اسناد اصلاحیه به منطقه در درون عملیات ارسال سوابق مدرسه به منطقه تعبیه شده است و اتوماتیک به همراه آن انجام خواهد شد.

6-منطقه پس از دریافت اطلاعات  مدرسه ، اسناد اصلاحیه فرستاده شده از طرف مدرسه را نیز اتوماتیک دریافت خواهد نمود که این اسناد در سیستم منطقه ای قابل مشاهده است.

7- منطقه با بخش جدیدی که در سیستم خود دارد میتواند هر سند اصلاحیه را مشاهده و در صورت موافقت با قبولی آن برای آن رمز اصلاحیه صادر نماید.

8-منطقه پس از صدور رمز اصلاحیه برای اسناد باید این اسناد را جهت ثبت مجددآ به مدرسه بازگشت دهد

9- مدرسه می تواند اسناد بازگشت داده شده از منطقه را در سیستم خود دریافت نماید.

10-پس از دریافت رمزهای صادر شده منطقه در سیستم مدرسه،کاربر سیستم مدرسه میتواندبا بخش "اعمال اسناد اصلاحیه" در سیستم خود این سند ها را اعمال نماید.

11-اعمال اسناد اصلاحیه در سیستم مدرسه باعث ثبت واقعی آنها در متن اطلاعات واقعی مدرسه خواهد شد از این پس این سوابق جدیددر کلیه اسناد صادره سیستم ظاهر خواهد شد .

  • ·        تغییرات اعمال شده در عملیات فارغ التحصیلی

عملیات مربوط به امور فارغ التحصیلان مطابق با آنچه که در گذشته در سیستم های متمرکز تحت داس موجود بوده است در این نگارش از سیستم دانا نیز طراحی گشته است

-         در سیستم متمرکز میتوان لیست واجدین شرایط فارغ التحصیلی در سال و دوره مورد نظررا توسط بند اعلام جهت فارغ التحصیلی تولید ومشاهده و چاپ نمود . .

-         در بخش مشاهده مشخصات  دانش آموزان فارغ التحصیل  امکان مشاهده و حذف مشخصات فارغ التحصیلان و همچنین صدور لیست مشخصات و  کارنامه فارغ التحصیلی آن ها تعبیه شده است .

-         منطقه میبایست این لیست و تمامی کارنامه های صادره را چاپ و جهت تایید به مدرسه ارسال نماید . مدرسه پس از مشاهده اسناد ارائه شده و در صورتی که محتوای لیست و کارنامه های چاپ شده مورد تایید او باشد میبایست مراتب تایید خود را به منطقه مزبور اعلام نماید

-         مسئول منطقه پس از اخذ تاییدیه مدرسه میتواند این تاییدیه را  توسط قسمت تایید سوابق فارغ التحصیلان به سیستم وارد نماید .

-         پس از تایید سوابق بایدلیست مشخصات فارغ التحصیلان تایید شده از سیستم اخذ و پس از مهرو امضاء مسئولین مشخص شده به نحو لازم بایگانی گردد .

-         سوابق دانش آموزان تایید شده از این پس در سیستم قفل خواهد شد و با دریافت های مجدد از مدرسه تغییر نخواهد کرد .

-         پس از انجام این مراحل مسئولین منطقه قادر به ارائه  برگ های  تاییدیه تحصیلی و یا گواهینامه پایان تحصیلات به مراکز متقاضی می باشند .

  • ·         آخرین اصلاحات در بخش ارسال اطلاعات به سیستم متمرکز.

 

نکته  :بعد از نصب نگارش حتما یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید

/ 0 نظر / 24 بازدید