اولویتهای پژوهشی در منطقه شازند

 دبیرخانه کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش شازند در راستای اعتلاء فرهنگ پژوهش و استفاده از نتایج پژوهشهای علمی در ساختار تصمیم گیری و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی فهرست اولویتهای پژوهشی خود را  اعلام کرد که در این بخشنامه برای پژوهشگرا شرایطی در نظر گرفته شده است:

-پژوهشگرا باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر باشند
-رشته تحصیلی حدالامکان مرتبط با موضوع پژوهش باشد
-برای تدوین طرح پژوهشی از  فرم پیشنهاد نویسی استفاده شود
-دانشجویان کارشناسی ارشد یا بالاتر جهت انجام پایانامه خود می توانند با انتخاب موضوعات مرتبط با مسائل آموزش و پرورش در صورت احراز شرایط از حمایت مالی برخوردار شوند

برای آگاهی از اولویتهای پژوهشی می توانید به صحفه مربوط به اولویتها مراجعه فرمایید

 

/ 0 نظر / 3 بازدید