آنچه که میخوانید درواقع نکته های باریک تر از مویی هستند که رعایت آن ها به بهبود مدیریت کلاس درس می انجامد.

     -  سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید ، نه به نداشته های آنان.

      - همه به محرک نیاز دارند ، تشویق نوعی محرک است .

     -   اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد ، از آن درس و کلاس راضی است .

   -   انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

   -    رفتار را سرزنش کنید ، نه شخصیت را . شما را دوست دارم ، اما کار شما را دوست ندارم .

   -   برای تسلط بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم .

    -  همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم و انتظار معجزه از آن ها نداشته باشیم .

    -   در وجود دانش آموز ضعیف یا بد ، خوبی ها را بجویید و آن ها را تقویت کنید.

   -   هرگز دانش آموز را به کاری که نمی توانید ، تهدید نکنید؛ چرا که او طرف برنده خواهد شد.

   -    فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.

    -  بهداشت کلامی خود را رعایت کنید.

   -   دانش آموزان آن گونه که ما می خواهیم نمی شوند ، بلکه آن گونه که هستیم می شوند.

     -  برای رسیدن به هدف های خود در کلاس ، مثبت فکر کنید.

    -   برای اثر گذاری بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خواسته های آن ها توجه کنید .

   -     یاد ندهیم ، از هم یاد بگیریم . حاکم شدن یک سلیقه ، نه شدنی است نه مطلوب .

   -    چشم دانش آموز به رفتار ما و گوش او بر گفتار ماست . پس باید مواظب باشیم چه می کنیم و چه می گوییم .

   -    با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموزان امروز و فردا را آموزش داد.

     -   نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب .

    -  بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز کمک کند.

             -   برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابید ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید·   

   -  تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی ، نه مایه ی عذاب . . 

/ 1 نظر / 4 بازدید
انتخابات

باسلام خواهشمنداست درصورت امکان ادرس وبلاگ را لینک کرده وجهت نظرسنجی اطلاع رسانی فرمایید.