تغییر آدرس

از امروز دامنه های bakfa.ir و sanaad.ir که مالکیت آن در اختیار آموزش و پرورش نبود غیر فعال شده اند و دسترسی به سامانه های مذکور از طریق لینکهای bakfa.medu.ir و sanaad.medu.ir امکان پذیر است. لطفا در اسرع وقت اطلاع رسانی به مناطق و دوایر و ادارات وابسته صورت پذیرد .

/ 0 نظر / 14 بازدید