نگارش جدید راهنمایی

قابل توجه مدارس راهنمایی

نگارش 39 آمد

البته فایل تغییرات نگارش ندارد

تغییر خاصی هم ندیدم

قبل از دریافت حتما اول تاریخ سیستم را اگر درست نیست اصلاح کنید

ذخیره برداری هم فراموش نشود

/ 0 نظر / 23 بازدید