اسفند روبه پایان است...

 

پرودگارا دراین روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم ارامش،به بیداریشان اسایش ،به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات،به مهرشان وفا،به عمرشان عزت،به رزقشان برکت وبه وجودشان صحت عطا فرما

 

/ 0 نظر / 14 بازدید