طرح توانمند سازی تحصیلی و روانی-رفتاری دانش آموزان سوم راهنمایی و اول متوسطه اجرایی می شود این خبر را روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 30/8/89 اعلام کرد

بهاربیست                   www.bahar-20.com

/ 0 نظر / 3 بازدید