نگارش 6.3 توصیفی

اضافه شدن دروس برای پایه ششم ابتدای نمره ای و آخرین جداول مدارس و مناطق که با

بروزآوری پایگاه اضافه می شوند. ·

آخرین تغییرات کارنامه برای پایه ششم ابتدای نمره ای در مدارس عادی و متفرقه

· نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه

نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید

/ 1 نظر / 20 بازدید
مجتمع شهید چمران

با سلام. از اینکه لطف کردید و مثل همیشه در انجام امور داخلی مجتمع ما را یاری کردید نهایت تشکر و تقدیر را داریم. آرزوی سلامت و موفقیت برایتان داریم. امید است فرصت جبران زحمات شما را داشته باشیم.