سوال

 در جواب همکاری که پرسیدند :چرا وقتی من دفتر آمار را به صورت pdf از سناد میگیریم

 اعداد انگلیسی هستند

(منظور تمام اعداد بکار رفته در دفتر آمار از جمله شماره شناسنامه و تاریخ تولد و ...)

با تشکر از آقای خرازی- از قسمت کنترل پنل....

/ 0 نظر / 15 بازدید