عید قربان که پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و
مشعر (محل آگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها،
رسیدن به عشق) فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقات است.
عیدتان مبارک
 
/ 0 نظر / 14 بازدید