نگارش جدید دانا و توصیفی

نگارش 9.8.1 و 2 پیش دانشگاهی

·         اضافه شدن  نوع مدرسه به روکش دفتر امتحاناتدر بخش صدور و چاپ کارنامه

·         آخرین تغییرات جدول مدارس

·         آخرین تغییرات در بخش نقل و انتقالات

 نگارش 6 سیستم توصیفی ابتدائی

 

·آخرین تغییرات جداول سیستم شامل جدول مدارس و دروس (اجزاء دروس

پایه های اول و سوم و پنجم توصیفی اضافه شد و مقرر شد سایر پایه ها متعاقبا توسط دفتر آموزش ابتدایی ارسال و در نگارشهای آتی اعمال شود.

· در قسمت مشخصات فردی بخش تغییر وضعیت وقفه تحصیلی اضافه

شد.توجه نمایید در صورتیکه می خواهید وضعیت سالی غیر از سال جاری را

به وقفه تحصیلی یا – ترک تحصیل – اخراج و ... تغییر دهید ابتدا باید سال و دوره جاری سیستم را در بخش تسهیلات به سال و دوره مورد نظر تغییر داده و سپس وضعیت دانش آموز را به وقفه تغییر دهید.

·       آخرین تغییرات در بخش تغذیه از سیستم ثبت نام الکترونیک و نقل و انتقالات

·       اضافه شدن تلفن به دفتر آمار


/ 2 نظر / 42 بازدید
آرش

Teacher: If you tell me where God is I ll reward you 100rupees.But I ll give you millions ifyou tell me where God is not.................[لبخند]