اخذ گواهینامه نوع دوم

در راستای اجرای بخشنامه 45594/64/511-14/8/89 قانون خدمات کشوری همکارانی که دارای شرایط ذیل می باشند می توانن جهت استفاده از گواهنامه نوع دوم یا ارتقاء مدرک تحصیلی بالاتر اقدام نمایند:

-گواهینامه هایی که قبلا در 176 ساعت یا یک سال تعجیل استفاده شده باشند  قابل احتساب نمی باشند

-اجرای گواهینامه ضمن خدمت از تاریخ 1/1/79 لغایت 15/9/86 می باشد

-شرکت در آزمون جامع و کسب 60درصد کل نمره آزمون

-دارندگان مدرک معادل مشمول این مزایای گواهینامه نوع دوم نمی شوند

-دیپلم به  فوق دیپلم  طی 10سال 400 ساعت عمومی که 32 ساعت آن مهارت 1و2و7 و 800 ساعت تخصصی باشد

- فوق دیپلم به لیسانس طی 8 سال 750 ساعت تخصصی و 250ساعت عمومی با گذراندن 32 ساعت مهارتهای 1و2و7

- لیسانی به فوق لیسانس 700ساعت به اضافه انجام 100ساعت طرح تحقیقی که 528 ساعت آن تخصصی و 175 ساعت عمومی که 130ساعت آن مهارتهای هفتگانه باشد

- ...

 بهاربیست                   www.bahar-20.com

/ 0 نظر / 8 بازدید