نگارش 10 متوسطه و پیش 2.3

رفع اشکال در دریافت سوابق انتقالی سیستم داس جهت کانورت در سیستم دانا

·         رفع اشکال در دریافت فایل بکفا ی مدرسه بروی مدارس جدیدی که هنوز در فایل مدارس ناشناخته هستند.

·         رفع اشکال دریافت دانش آموز انتقالی در سیستم مدرسه.

·         اشکال در استخراج نمرات ترمهای بزرگسالی در فرم هدایت تحصیلی وجود داشت که برطرف گردید.

·         آخرین اصلاحات در ارسال اطلاعات ازدانا به متمرکز داسی .

·         تبدیل  فایل بکفایمدارس به سیستمهای منطقه ای و استانی هم اضافه شد.

·         آخرین اصلاحات در روندعملیات فارغ التحصیلی سیستم منطقه ای.

·         در سیستم منطقه ای بخش صدور رمز برای اسناد اصلاحیه نوعی از جواب بعنوان عدم موافقت با اصلاحیه نیز قابل صادر شدن

و بازگشت به مدرسه خواهد بود.

·         اعمال بخشنامه شماره 27/197325/410 مورخ 30/8/90 موضوع تطبیق استانداردهای مهارت شاخه کاردانش به این ترتیب که  تطبیق دروس مهارتی مجموعه های ششم و هفتم  کاردانش به مجموعه هشتم به صورت هوشمند توسط سیستم انجام می شود. لذا با این نگارش نیازی به تغییر در کد درس مجموعه ششم و هفتم کاردانش برای پذیرش آن در دروس مجموعه هشتم نمی باشد و سیستم دانا به طور خودکار آن را به جای دروس معادل آن بر اساس کتابچه مذکور می پذیرد.

·         نکته  :بعد از نصب نگارش حتما یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید

/ 0 نظر / 17 بازدید