تاريخ : ۱۳٩٠/٥/٢۳ | ۳:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : میرباقری(م عفت)

به من آموختند که همواره باید تکیه گاهی بجویم و من مشتاقانه دستهای  مادر را فشردم و رها نکردم
و سپس دیده بر مهر نوازشگر پدر دوختم.
با گذشت زمان  خدا را شناختم.            
 سر بر آستانش نهادم و نیازم را از او خواستم و امیدم را در رضای او پوییدم.
 آنگاه تسلیم سرنوشت گشتم و دل بر مهر یار نهادم و شانه هایش را تکیه گاهم ساختم.
 اما کاش از ابتدا خود را نیز میشناختم و پی میبردم که منبع نیروی خداوندی را میتوانم در وجود خود بیابم.
 و همه خواسته هایم را از خود بخواهم ..........................  • فارسی بوک
  • سه سیب