تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ۸:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده :
از بام و در کعبه به گردون رسد آواز / کامشب در رحمت به سماوات شده باز
بت های حرم در حرم افتاده به سجده  / ارواح رسل راست هزاران پر پرواز
آغاز پیامبری محمد مصطفی (ص) بر شما مبارک


تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ۸:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده :
از بام و در کعبه به گردون رسد آواز / کامشب در رحمت به سماوات شده باز
بت های حرم در حرم افتاده به سجده  / ارواح رسل راست هزاران پر پرواز
آغاز پیامبری محمد مصطفی (ص) بر شما مبارک


تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٤ | ۸:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده :
از بام و در کعبه به گردون رسد آواز / کامشب در رحمت به سماوات شده باز
بت های حرم در حرم افتاده به سجده  / ارواح رسل راست هزاران پر پرواز
آغاز پیامبری محمد مصطفی (ص) بر شما مبارک


تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱۱ | ٧:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده :تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱٠ | ٥:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده :

 

 

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت

 

قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت

 

فرشته آسمانی سالروز  زمینی شدنت مبارک . . .

 تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۱٠ | ٥:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده :تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢ | ٦:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده :تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢ | ٦:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده :

 

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیة الله آمد

با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد